• 1) Peserta adalah Bumiputera;
  • 2) Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK);
  • 3) Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari PKK  –jika tiada, peserta hanya layak untuk memohon kursus Asas Taraf Bumiputera.