Kursus-Kursus Terkini

Dibawah adalah senarai kursus-kursus terkini yang disediakan yang mana para kontraktor boleh mendaftar dan menghadiri.

KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

28-01-2021 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) 29

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

22-02-2021 Secara online di lokasi masing-masing 20

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

24-02-2021 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) 25

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS PENGURUSAN IMPAK ALAM SEKITAR DI TAPAK BINA

09-03-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

09-03-2021 Bilik Mesyuarat A, Tingkat 9, Bgn. Persekutuan Kangar, Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis 10

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS PENYELENGGARAAN BANGUNAN

09-03-2021 KURSUS SECARA ATAS TALIAN 50


KURSUS ASAS LANDSKAP DAN SENI TAMAN

10-03-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS KAEDAH PENYELESAIAN TUNTUTAN DAN PERTELINGKAHAN MELALUI MEDIASI SEMASA PANDEMIK

10-03-2021 SECARA ONLINE 50


KURSUS KAEDAH PENYELESAIAN TUNTUTAN DAN PERTELINGKAHAN MELALUI MEDIASI SEMASA PANDEMIK

10-03-2021 DIJALANKAN SECARA ATAS TALIAN 51


KURSUS MOTIVASI DIRI DAN PASUKAN SEMASA PANDEMIK

15-03-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

16-03-2021 Secara online di lokasi masing-masing 20

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS KAEDAH PENYELESAIAN TUNTUTAN & PERTELINGKAHAN MELALUI MEDIASI

17-03-2021 SECARA ONLINE DI RUMAH MASING-MASING 50


KURSUS ASAS PENGURUSAN PROJEK

17-03-2021 Atas talian 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

18-03-2021 Bilik Mesyuarat A, Tingkat 9, Bgn. Persekutuan Kangar, Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis 10

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS KAEDAH PENYELESAIAN TUNTUTAN DAN PERTELINGKAHAN MELALUI MEDIASI SEMASA PANDEMIK

18-03-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS ASAS KERJA PENYIASATAN & PENSTABILAN TANAH

22-03-2021 ATAS TALIAN 50


KURSUS PENGURUSAN AKAUN SYARIKAT

23-03-2021 online 50


KURSUS ASAS PENGURUSAN SISA BINAAN TAPAK BINA

25-03-2021 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) 34


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

29-03-2021 Bilik Mesyuarat Setiausaha Persekutuan Sarawak, Tingkat 9, Bangunan Sultan Iskandar, Kuching 20

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS 'BEST PRACTICE' UNTUK PENYENGGARAAN BANGUNAN

30-03-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS WATERPROOFING

31-03-2021 SECARA ONLINE 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

05-04-2021 ONLINE 46

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

05-04-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

05-04-2021 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) 35

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS PEMAHAMAN PELAN DAN LUKISAN

05-04-2021 Atas talian 50


KURSUS APLIKASI SOSIAL MEDIA UNTUK KONTRAKTOR & USAHAWAN

06-04-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PENGURUSAN FASILITI

06-04-2021 KURSUS SECARA ATAS TALIAN 50


KURSUS AKTA PEMBAYARAN & ADJUDIKASI PEMBINAAN (CIPAA 2012)

07-04-2021 SECARA ONLINE DI RUMAH MASING-MASING 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS WATERPROOFING

07-04-2021 ATAS TALIAN 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

07-04-2021 Dewan Persatuan Gabungan Kontraktor Muallim Perak, Slim River. 80

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS GOOGLE FOR BUSINESS

07-04-2021 KEDIAMAN@PEJABAT ANDA - DIJALANKAN SECARA ONLINE 56


KURSUS KAEDAH PENYELESAIAN TUNTUTAN DAN PERTELINGKAHAN MELALUI MEDIASI SEMASA PANDEMIK

08-04-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

08-04-2021 Bilik Mesyuarat A, Tingkat 9, Bgn. Persekutuan Kangar, Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis 10

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS LANDSKAP DAN SENI TAMAN

12-04-2021 SECARA ONLINE 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

12-04-2021 Bilik Mesyuarat Setiausaha Persekutuan Sarawak, Tingkat 9, Bangunan Sultan Iskandar, Kuching 20

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

15-04-2021 Secara online di lokasi masing-masing 20

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

27-04-2021 Bilik Mesyuarat A, Tingkat 9, Bgn. Persekutuan Kangar, Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis 10

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS SISTEM LIFT DAN ESKALATOR

30-04-2021 SECARA ONLINE 50


KURSUS KETRAMPILAN KONTRAKTOR

04-05-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

06-05-2021 SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) 45

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS KONTRAK TUNTUTAN BAYARAN : PROSES, MASALAH DAN KAEDAH PENYELESAIAN

20-05-2021 SECARA ATAS TALIAN 30


KURSUS PEMASARAN DIGITAL UNTUK KONTRAKTOR

25-05-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS AKTA PEMBAYARAN & ADJUDIKASI PEMBINAAN (CIPAA 2012)

27-05-2021 SECARA ONLINE 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KONTRAK

27-05-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

27-05-2021 Bilik Mesyuarat A, Tingkat 9, Bgn. Persekutuan Kangar, Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis 10

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS PENSTABILAN CERUN

30-05-2021 ATAS TALIAN 50


KURSUS PENGURUSAN PERCUKAIAN SYARIKAT

31-05-2021 Online 50


KURSUS ASAS LANDSKAP DAN SENI TAMAN

01-06-2021 KURSUS SECARA ATAS TALIAN 50


KURSUS PEMASARAN DIGITAL UNTUK KONTRAKTOR

03-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS "HOW TO SAVE ENERGY IN YOUR BUILDING"

09-06-2021 SECARA ATAS TALIAN 40


KURSUS GOOGLE FOR BUSINESS

10-06-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS GOOGLE FOR BUSINESS

16-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS PENGURUSAN PROJEK JALAN

16-06-2021 SECARA ONLINE DI RUMAH MASING-MASING 50


KURSUS STRATEGI PERUNDINGAN UNTUK KONTRAKTOR

17-06-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

21-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

21-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

21-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

23-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PENCEGAH DAN PERLINDUNGAN KEBAKARAN

23-06-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

23-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

28-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS LANDSKAP DAN SENI TAMAN

28-06-2021 ATAS TALIAN 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

28-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

28-06-2021 SECARA ATAS TALIAN 40

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

28-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

28-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS SISTEM KUMBAHAN

29-06-2021 Atas talian 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

30-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMBINAAN JALAN, KAWALAN KUALITI DAN PENYELENGGARAAN JALAN

30-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS WATERPROOFING

30-06-2021 KEDIAMAN@PEJABAT ANDA - DIJALANKAN SECARA ONLINE 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

30-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS TATACARA PBT DALAM KERJA UBAHSUAI BANGUNAN

30-06-2021 SECARA ONLINE DI RUMAH MASING-MASING 50


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

30-06-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

05-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS MELONJAK PRESTASI & MENGURUS PERUBAHAN

06-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS LANDSKAP DAN SENI TAMAN

07-07-2021 SECARA ONLINE DI RUMAH MASING-MASING 50


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

07-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

07-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

07-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

12-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

12-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

12-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS WATERPROOFING

13-07-2021 KURSUS SECARA ATAS TALIAN 50


KURSUS PEMBINAAN JALAN DAN AMALAN TERBAIK

13-07-2021 SECARA ATAS TALIAN 35


KURSUS ASAS HIASAN DALAMAN

13-07-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

26-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

26-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS KESELAMATAN PEKERJA TAPAK BINA

26-07-2021 online 50


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

26-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ALIRAN TUNAI KONTRAKTOR

27-07-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

28-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

28-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

28-07-2021 SECARA ATAS TALIAN 55

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS PENINGKATAN JATI DIRI & DAYA SAING KONTRAKTOR

29-07-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS PENGENALAN QLASSIC KEPADA KONTRAKTOR

02-08-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

04-08-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PENGURUSAN BANJIR

04-08-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 51


KURSUS ASAS PENSTABILAN CERUN

12-08-2021 KEDIAMAN@PEJABAT ANDA - DIJALANKAN SECARA ONLINE 50


KURSUS MOTIVASI USAHAWAN

12-08-2021 ATAS TALIAN 23


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

16-08-2021 Secara online di lokasi masing-masing 20

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS PROSES ANGGARAN PEMBINAAN

17-08-2021 KURSUS SECARA ATAS TALIAN 50


KURSUS ASAS PENYELENGGARAAN BANGUNAN

17-08-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

23-08-2021 ATAS TALIAN 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS PENGURUSAN PROJEK

24-08-2021 online 50


KURSUS ASAS KERJA PENYIASATAN & PENSTABILAN TANAH

25-08-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

25-08-2021 SECARA ATAS TALIAN 60

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS PENGURUSAN TAPAK PROJEK

26-08-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS PENGURUSAN RISIKO KONTRAKTOR

26-08-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 50


KURSUS ASAS PENDAWAIAN ELEKTRIK

30-08-2021 Atas talian 55


KURSUS ASAS PEMAHAMAN PELAN DAN LUKISAN

30-08-2021 KEDIAMAN@PEJABAT ANDA - DIJALANKAN SECARA ONLINE 50


KURSUS KAEDAH PENYELESAIAN TUNTUTAN & PERTELINGKAHAN MELALUI MEDIASI

30-08-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

01-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS SEBUTHARGA : PROSES DAN PENILAIAN

02-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

06-09-2021 ATAS TALIAN 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS KERJA SALIRAN, PARIT DAN LONGKANG

06-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

06-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS NORMA BARU UNTUK KONTRAKTOR MENDEPANI SITUASI SEMASA

06-09-2021 Secara Atas Talian (Online) 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

06-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

08-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

08-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

13-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMBINAAN JALANRAYA, PENYELENGGARAAN DAN PERABOT JALAN

14-09-2021 KURSUS SECARA ATAS TALIAN 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

14-09-2021 SECARA ATAS TALIAN 40

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

15-09-2021 Secara online dari lokasi masing-masing 30

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

15-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS PERABUT JALAN

20-09-2021 SECARA ATAS TALIAN 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

20-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMBINAAN JAMBATAN DAN JEJAMBAT

21-09-2021 SECARA ATAS TALIAN 20


KURSUS ASAS PENYIASATAN DAN PENSTABIL TANAH

21-09-2021 ATAS TALIAN (ONLINE) 52


KURSUS ASAS LANDSKAP DAN SENI TAMAN

21-09-2021 KEDIAMAN@PEJABAT ANDA - DIJALANKAN SECARA ONLINE 50


KURSUS CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT

26-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMBINAAN JALANRAYA, PENYELENGGARAAN DAN PERABOT JALAN

27-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

27-09-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN PELAN DAN LUKISAN

28-09-2021 Kursus secara online 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN PELAN DAN LUKISAN

28-09-2021 Secara online dari lokasi masing-masing 51


KURSUS ASAS SISTEM PENGURUSAN BANJIR DAN TADAHAN

29-09-2021 ONLINE 50


KURSUS ASAS SISTEM RETIKULASI AIR

30-09-2021 Atas talian 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

04-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

04-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

04-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS SISTEM PEMBENTUNGAN DAN KUMBAHAN

05-10-2021 ATAS TALIAN 50

Kursus ini bertujuan memberi Platform asas kepada pengenalan Sistem Pembentungan dan Loji Rawatan Air Kumbahan Awam


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

06-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

06-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

11-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

11-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

11-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

12-10-2021 SECARA ATAS TALIAN DI LOKASI MASING-MASING 20

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS SISTEM PAIP AIR DAN SANITARI DALAMAN

13-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS PEMAHAMAN BILL OF QUANTITIES (BQ)

13-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

13-10-2021 SECARA ATAS TALIAN 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS KERJA KONKRIT BERTETULANG

13-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 50


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

14-10-2021 Secara online dari lokasi masing-masing 30

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

26-10-2021 Secara online di lokasi masing-masing 20

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

27-10-2021 ATAS TALIAN 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

03-11-2021 KURSUS SECARA ATAS TALIAN 27

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

16-11-2021 Secara online dari lokasi masing-masing 30

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

17-11-2021 ATAS TALIAN 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

17-11-2021 Secara online di lokasi masing-masing 20

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

23-11-2021 SECARA ATAS TALIAN 30

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

23-11-2021 SECARA ATAS TALIAN 30

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

16-12-2021 ATAS TALIAN 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

21-12-2021 Secara online dari lokasi masing-masing 30

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


KURSUS ASAS TARAF BUMIPUTERA

21-12-2021 SECARA ATAS TALIAN 50

Kursus ini direkabentuk untuk meningkatkan jatidiri dan integriti usahawan binaan bumiputera dengan tujuan membangunkan lebih ramai kontraktor bumiputera yang lebih berdaya saing dan mempunyai ketahanan yang tinggi.


'